Akademik Performans Kaydı - LookUs Scientific

Akademik Performans Kaydı


Kurum bünyesindeki akademisyenlerin tüm faaliyetlerini toplama ve değerlendirme altyapısını içerir.

Kredilendirme ile çalışma gruplarında görev dağılımı, fellowship vb alanlarda karar verici organlara yardımcı olur.

Yeterlik kurullarında akreditasyon sürekliliği online takip edilebilir.