Dernek Yönetim Sistemi - LookUs Scientific

Dernek Yönetim Sistemi


Haberlerin, toplantı ve etkinliklerin web üzerinden duyurulup, tüm üyelere e-posta yolu ile iletilmesi, Twitter ve Facebook bağlantısı ile anında sosyal medyaya yansıtılması, üyelerin kendi bilgilerini güncelleyebilmeleri ve aidatlarını güvenli online kanal üzerinden kredi kartı ile ödeyebilmeleri, dernek yayın ve belgelerinin güvenli sunucular üzerinden yayınlanması, online okul ve sınavların dernek omurgası üzerinden gerçekleştirilmesi dernek yönetim sisteminin özelliklerindendir.

Web sitesi tasarımı; kurumsal kimliğe uygun, güncel tasarım kriterleri gözetilerek oluşturulacaktır. Kullanılan renk, desen, tipografi ve logoların bir bütünlük çerisinde Kurum kimliğini yansıtması hedeflenecektir.

Site altyapısı; güncel programla dilleri ile yazılmış, yüksek güvenlikli içerik yönetim sistemini barındıracaktır (LookUs, Microsoft partneridir ve geliştirme aşamasında .net C# programlama dilini ve araçlarını kullanmaktadır).

Kullanıcı arayüzü tasarımında kolay gezinme (navigasyon), içeriğe en doğal akış içerisinde eriştirme, kullanıcı tepkilerine hızlı reaksiyon verme, mobil uyumluluk gibi kriterler gözetilecek ve buna göre geliştirilecektir.

Dernek Web Sitesi İçin Ek Hizmet Seçenekleri

 • İçerik Güncelleme
 • Barındırma (Hosting)
 • Üye Yönetim Sistemi
 • Online Aidat Ödeme
 • İzinli Toplu E-Posta Hizmeti
 • Yeterlilik Kurulu (Board) Soru Toplama ve Soru Havuzu Oluşturma Sistemi
 • Online Sınav Sistemi
 • Elektronik Öğrenme Platformu / Online Kurs
 • Kurumsal Hafıza / Akademik Performans Sistemi
 • Kurumsal Video Sitesi
 • Sunu Merkezi
 • Kurumsal Görüntü Atlası
 • Online Kitap Satışı

 

ÇALIŞTIĞIMIZ DERNEKLER