Yeterlik Kurulları Uygulamaları - LookUs Scientific

Yeterlik Kurulları Uygulamaları


Yeterlik kurulları için,

  • Soru havuzu oluşturma,
  • Soruları değerlendirme/derecelendirme
  • Sınav oluşturma, test kitabı hazırlama
  • Optik okuma ve sınav sonrası istatistikleri sunma
  • Online sınav gerçekleştirme ve sonuçların aktarılması.
  • Akreditasyon takibi için Akademik performans kaydı
Hizmetleri bu alandaki yıllarca edindiğimiz tecrübe ile sunulmaktadır.