Elektronik ve Basılı Yayın - LookUs Scientific

Elektronik ve Basılı Yayın
Bu hizmet, makalelerin elektronik ve basılı ortamda yayınlanmasını, yaygın dizinlerde yer alması için yapılan işlemleri içermektedir.

  • Değerlendirilen ve kabul edilen Dergi makaleleri uzman redaktörlerce incelenir ve grafik bölümü dizgi-mizanpajı gerçekleştirir.
  • Bunların gerek elektronik gerekse de basılı ortamda yayınlanması gerçekleştirilir.
  • Makalelerin DOI tahsisi ve tam metinlere erişim sağlayan dizinlere (Pubmed LinkOut vb) gerekli linkler üretilir.
  • Listelenen indeksler için gerekli XML citation dosyaları sistem üzerinden alınabilir.
  • Basım öncesi tüm yazarlardan gerekli telif devri vb. tüm izinler alınır. Yayıncılar, makale üzerinde tamamlanan işlemleri işaretler ve yayın kurulu tarafından kolayca takip edilebilir.